+7 495 730-10-11

Tribute to Zurab Sotkilava

Tribute to Zurab Sotkilava

11.03.2018 - 19:00
Svetlanov hall
6+

Amalia Gogeshvili, soprano
Mayaram Sokolova, mezzo-soprano
Ksenia Leonidova, mezzo-soprano
Artyom Safronov, tenor
Sergey Tuzhik, tenor
Ilya Pavlov, baritone
Maxim Perebeynos, baritone

Galina Vishnevskaya Opera Centre Orchestra
Alexander Soloviev, conductor

Ticket price: 900 – 2500 Р