The Fetishist

The Fetishist

23.03.2018 - 19:00
Theatre hall
12+

Sati Spivakova and Andrei Fomin 
Vasily Barkhatov, producer

Maxim Kurochkin, author
Music by Mark Tishman
Stage design by Zinoviy Margolin
Light design by Nikolai Kryuchenkov
Choreography by Evgeniy Kulagin
Photography by Vlad Loktev
Elvira Matulyan, director